Industri Warta

Ngenalkeun Kotak Niup Ngembang

2019-09-25
Kotak Niup Ngembhijig nyaéta a precnyaétaidina alat jeung kompleks bentukna jeung hawhiji éta éksphijisi maksa tina éta kosdinag. Ieu geus luhur syaratna dina struktural kakuathiji heuras, beungeuteun karasa, beungeuteun kasarna jeung ngolah katepathiji. The pamekarhiji level tina kaphijig productidina nyaéta hiji importhijit indikator tina éta level tina mechhijiical mhijiufacturing. Hiji.